0%

Zamieszczone poniżej testy nie stanowią diagnozy psychologicznej

przeznaczone są tylko do twojej orientacji – w jakiej sferze występują trudności

Aby uzyskać diagnozę, należy przejść właściwe badanie.

Kwestionariusz składa się z 15 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na 4-stopniowej skali odpowiedzi. Pozycje dobrane są tak, by odzwierciedlały podstawowe objawy związane z obniżeniem nastroju.

Kwestionariusz składa się z 33 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na 4-stopniowej skali odpowiedzi. Pozycje dobrane są tak, by odzwierciedlały podstawowe objawy związane z lękiem i napadami paniki.

Kwestionariusz składa się z 10 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na 4-stopniowej skali odpowiedzi. Pozycje dobrane są tak, by odzwierciedlały podstawowe przekonania związane z poczuciem własnej wartości.

Kwestionariusz składa się z 25 pytań identyfikujących uzależnienie od substancji. Pytania dotyczą ryzyka związanego ze zwyczajami używania danej substancji, zaniedbywania obowiązków, utraty kontroli i innych tematów.